Waarom voortbestaan van Verzetsmuseum Zuid-Holland noodzakelijk is!

VMZH heeft de ambitie een instelling te zijn die op maatschappelijk en cultureel terrein lokaal en regionaal ‘ertoe doet’. We willen voor jongeren een instelling zijn waar ze de noodzaak leren inzien van fatsoenlijk met elkaar omgaan, ongeacht ras, geloof of etniciteit. Dat doen we door het geven van lessen op het vlak van mensenrechten in de meest brede zin, het bieden van exposities, lezingen, debatten en alle overige activiteiten die deze aspecten bevorderen.

Verdraagzaamheid en respect voor elkaar moet (weer) de boventoon gaan voeren. Vanuit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog levert het VMZH die belangrijke bijdrage aan een beter verdraagzame samenleving.

 Uw steun is hiervoor nodig… omdat vrede maakbaar is.

Hoe kunt u ons steunen?

Er zijn diverse manieren waarop u ons museum kunt steunen:

 • als particulier vriend of donateur
 • door u als vrijwilliger aan te melden of
 • door het verzetsmuseum Zuid-Holland op te nemen in uw testament

Uiteraard zijn wij ook erg blij met bedrijfsdonateurs en sponsoren.

Vrienden/donateur

U wordt Vriend door een jaarlijkse bijdrage vanaf € 25,-

U ontvangt:

 • Een bijzonder welkomstcadeau: een authentieke verzetsbroche
 • 1 vriendenpas voor een jaar lang gratis museumentree
 • Een tweede vriendenpas bij een bijdrage vanaf € 40,-/li>
 • Nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van de activiteiten van Verzetsmuseum Zuid-Holland
 • Een uitnodiging voor een jaarlijkse exclusieve Vriendenontvangst (met partner)
 • Uitnodigingen voor tentoonstellingsopeningen
 • Gratis toegang bij onze lezingen (op vertoon van uw vriendenpas)
 • Vriendenaanbiedingen in ons Petit Café Vrijheid

 Uw gift kunt u in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Lees het stukje over de Geefwet.

Nalatenschap

Wanneer u Verzetsmuseum Zuid-Holland opneemt in uw testament, draagt u er aan bij dat ook in de toekomst de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend blijft.

U kunt in uw testament een of meerdere personen of organisaties tot erfgenaam benoemen. U kunt een bedrag, een percentage van uw nalatenschap nalaten aan Verzetsmuseum Zuid-Holland. Omdat het museum een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, kan dit vrij van erfbelasting. Uw bijdrage komt dus volledig ten goede aan het werk van Verzetsmuseum Zuid-Holland.

Als u een nalatenschap overweegt en behoefte heeft aan persoonlijk advies, dan kunt u contact zoeken met Arjen van Wijngaarden, directeur Verzetsmuseum Zuid-Holland. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer 0182-520385, of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Culturele ANBI

Verzetsmuseum Zuid-Holland heeft de status van ‘Culturele ANBI’. Dat is voor u als bedrijf aantrekkelijk want het geeft u recht op een extra multiplier op uw gift.

In het kader van de Geefwet (geldig tot en met 2017) wordt voor particulieren het bedrag van de gift aan culturele ANBI’s voor berekening van de giftenaftrek verhoogd met 25%.

De belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk hebt geschonken. De extra aftrek geldt voor een totaal aan giften van maximaal € 5.000,- . Afhankelijk van uw inkomen kan uw voordeel oplopen tot 52%. Bereken uw voordeel met de schenkcalculator.

Voor een eenmalige gift is er een aftrekdrempel en aftrekplafond. Zie de website van de belastingdienst.

Voor een periodieke gift (minimaal 5 jaar) is er geen aftrekdrempel en -plafond. Vanaf 1 januari 2014 zijn periodieke giften mogelijk zonder notariële akte en via een eenvoudige schenkingsovereenkomst. Een model hiervoor is downloadbaar vanaf de website van de belastingdienst.

Kijkt u voor meer informatie bij ‘Giften’ op www.belastingdienst.nl of raadpleeg uw accountant.

Bedrijven

Ook bedrijven kunnen Verzetsmuseum Zuid-Holland helpen de missie van museum te bereiken. Zij steunen het museum met diensten, een financiële bijdrage voor het jaarlijkse Benefietconcert of sponsoring van een project. Er zijn diverse vormen mogelijk. Kijk voor meer informatie op onze Bedrijfspagina.

Omdat Verzetsmuseum Zuid-Holland de status van Culturele ANBI heeft, kunnen bedrijven in het kader van de Geefwet hun gift voor berekening van de giftenaftrek verhogen met 50%. Voor vennootschapsbelasting geldt een extra aftrek van 150%, met een maximum bedrag aan schenkingen van in totaal € 5.000 per jaar.

Bedrijfsdonateurs:

- worden vermeld op de sponsorpagina van onze website

- worden vermeld in het Jaarverslag dat ook op de website wordt gepubliceerd

- ontvangen de digitale Nieuwsbrief van Verzetsmuseum Zuid-Holland

- ontvangen uitnodigingen voor tentoonstellingsopeningen (digitaal)

- kunnen in overleg kortingsacties of een speciale ontvangst organiseren voor hun klanten of personeel.

Wilt u particulier- of bedrijfssponsor worden, dan kunt u contact opnemen met Arjen van Wijngaarden, directeur Verzetsmuseum Zuid-Holland. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer 0182-520385, of via e-mail. Of neem contact op met Patricia Olsthoorn, Fondsenwerving en Projecten.

Digitale leskist

Een gratis lesprogramma over WO II voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.Op interactieve wijze worden 6 thema´s behandeld: koken en eten, (over)leven, communicatie, vervolging, verzet en vluchten.

Over vrede...

Wijsheid_06.jpg