Waarom een Ontmoetingscafé?

Binnen Gouda zetten diverse organisaties en initiatieven zich in om statushouders, onze nieuwe Gouwenaars, te begeleiden in hun integratieproces. Het eerste jaar ligt de taak vooral bij VluchtelingenWerk Gouda.

Vanuit de diverse kanten is de behoefte aangegeven aan een plek om samen te komen, vooral ná dat jaar. Naar aanleiding van een ontmoetingsbijeenkomst op 22 november is een initiatief opgestart tussen burgers en organisaties om een dergelijke plek te realiseren. Verzetsmuseum Zuid-Holland heeft een café dat momenteel weinig tot niet gebruikt wordt en ziet een dergelijke inzet van die ruimte als directe opvolging van haar missie:een bijdrage leveren aan een vreedzame en verdraagzame samenleving, waarin vrijheid, verbondenheid, acceptatie en respect kernwaarden zijn.

In overleg met diverse partners is er gekomen tot het volgende voorstel: een Ontmoetingscafé . Daar waar statushouders elkaar kunnen ontmoeten, in gesprek kunnen gaan met Gouwenaars en informatie kunnen krijgen over allerlei zaken die hen bezig houden. Op 3 februari 2017 opende dit café zijn deuren.

Met het Ontmoetingscafé willen we de volgende doelstellingen nastreven:

  • Een ruimte bieden om samen te komen en de Nederlandse taal te oefenen
  • Locatie waar statushouders en omwonenden met elkaar in gesprek kunnen komen of wat kunnen drinken met elkaar
  • Pop-up Helpdesk van diverse organisaties
  • Organiseren van activiteiten en presentaties
  • Locatie waar feestdagen gevierd kunnen worden
  • Werken aan een positief imago van de statushouders

Iedere vrijdag komt bij het Ontmoetingscafé een lijst te hangen waar mensen hun wensen en behoeften kenbaar kunnen maken. Naar aanleiding van deze lijst zal de programmering worden ingevuld. Kijk regelmatig op deze site of op Gouda Bruist om op de hoogte te blijven.

Inmiddels worden dit initiatief ondersteund door het Oranje Fonds, wilt u meer informatie over deze ondersteuning, ga dan naar dit artikel.

Digitale leskist

Een gratis lesprogramma over WO II voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.Op interactieve wijze worden 6 thema´s behandeld: koken en eten, (over)leven, communicatie, vervolging, verzet en vluchten.

Over vrede...

Wijsheid_06.jpg