Over het Verzetsmuseum

Inrichting museum

Het Verzetsmuseum Zuid-Holland is een museum over het verzet en over de schendingen van mensenrechten in de Tweede Wereldoorlog en vandaag de dag. Een actueel thema, verzet is immers 'actie tegen onrecht en onverschilligheid.' Het is een museum waarin je op zoek gaat naar je eigen standpunt. We richten ons daarbij vooral op (jongeren) educatie.

Geschiedenis van het museum

Op 18 februari 1985 werd de Stichting Zuid-Hollands Verzetsmuseum (de toenmalige naam) opgericht. De initiatiefnemers waren enkele enthousiaste leden van het Goudse 5 mei-comité. In de jaren 1993-1994 besloot het bestuur de missie van het museum te verbreden en in de expositie aandacht te besteden aan grond- en mensenrechten, in het bijzonder aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Inrichting museumDe nadruk werd verlegd van het verslag van de feiten en gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog naar fundamentele aandacht voor aspecten van verzet tegen onderdrukking en misstanden in het algemeen. De vernieuwde doelstellingen volgden de toenmalige richtlijnen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Vanaf 1994 wordt er in exposities en projecten in overeenstemming met de vernieuwde doelstellingen gewerkt.

Dankzij publieke en private middelen kon het huidige pand aan de Turfmarkt worden gekocht. Hier werd op 3 mei 1986 de tentoonstelling 'Hulp vanuit de lucht' geopend. In oktober van dat jaar opende Verzetsmuseum Zuid-Holland haar deuren officieel.Het pand aan de Turfmarkt kent een bijzondere geschiedenis.

Organisatie

De Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland heeft een bestuur dat bestaat uit 4 personen en een vertegenwoordiger van de vrijwilligers van het museum. Het bestuur komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen.

  • Voorzitter: Max de Groot, coördinator bovenbouw, hoofd facilitaire zaken en ICT van het Coornhert gymnasium te Gouda
  • Secretaris: Alda Verweij, rechter Rechtbank Rotterdam
  • Penningmeester: Marc van Ewijk, rayonleider Mozaïek Wonen
  • Bestuurslid: Donald Pagrach, mede-eigenaar DialoogPartners, vm. directeur Intramed

Directie

De dagelijkse leiding van het museum berust bij de directeur, Arjen van Wijngaarden. Hij wordt ondersteund door vele vrijwilligers.

Digitale leskist

Een gratis lesprogramma over WO II voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.Op interactieve wijze worden 6 thema´s behandeld: koken en eten, (over)leven, communicatie, vervolging, verzet en vluchten.

Over vrede...

Wijsheid_09.jpg