Collectie

In de eerste jaren na de oprichting in 1985 werd met man en macht gewerkt aan collectievorming en werden relevante voorwerpen verworven door middel van (tijdelijke en (semi-)permanente) bruikleengevers en schenkers. Het collectievormingsbeleid richtte zich daarbij op voorwerpen uit de regio Gouda en Zuid-Holland uit de Tweede Wereldoorlog.

Nadat in de jaren 1993-1994 was besloten de missie van het museum te verbreden en in de expositie aandacht te besteden aan grond- en mensenrechten, in het bijzonder aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens kreeg dit thema ook meer aandacht bij collectievorming.

Verzetsmuseum Zuid-Holland heeft nooit over middelen beschikt om actief acquisitie te doen. Vanaf de beginperiode is het museum afhankelijk van schenkers. Voor het grootste deel bestaan de schenkingen op dit moment uit boeken.

Verzetsmuseum Zuid-Holland is lid van het collectieoverleg met collega-instellingen en nam van 2006 tot 2010 deel aan het programma 'Erfgoed van de Oorlog'. Het programma werd uitgevoerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eén van de initiatieven die het collectieoverleg heeft opgeleverd, is de actie “Niet weggooien”. Deze campagne roept het publiek op om voorwerpen en documenten uit de Tweede Wereldoorlog niet weg te gooien maar te schenken aan musea. Dit heeft ervoor gezorgd dat een vaste en steeds groeiende schare schenkers het museum heeft gevonden.

Dankzij de subsidie van het programma “Erfgoed van de Oorlog” kon Verzetsmuseum Zuid-Holland Adlib, applicatie Museum Standaard aanschaffen voor collectieregistratie. Er wordt nu gestaag doorgewerkt aan volledige registratie en digitalisering van de collectie.